Jaro přichází v letošním roce do přírody velmi pozvolna. V naší „Podkopce“ to platí dvojnásobně. V každé roční době máme u nás nejméně o 3 stupně Celsia nižší teplotu, než v nedalekém Zlíně. To platí i o jarním období.

Na lukách a v lesích se začínají objevovat bílé sasanky, žluté orseje a petrklíče, fialky, sněženky a bledule, u potoků rozkvétají žluté blatouchy. Pomalu se probouzejí ze zimního spánku i stromy. Svěží zeleň se objevuje nejen v korunách stromů, ale i v nejnižším pásmu lesa. Zelená se mech, na lesním podrostu se objevují malé lístky. Na lukách i v zahradách rozkvétají ovocné stromy. Běloba květů planých trnek září ze všech strání a omamná vůně jejich květů se nese i při sebemenším závanu větru celou vesnicí. Plané třešně i hrušně zvou do svých květů první včelky. Třešně, hrušně i trnky v zahradách jsou také plné těchto malých opylovačů.

S květinami a stromy si nezadají v probouzení ani ptáci a zvěř v lesích. Sýkory se honí mezi větvemi stromů, v trávě proti sobě poskakují červenky, v korunách stromů a keřů se objevují hnízda kosů a drozdů, v trávě najdeme úkryty strnadů. Na obloze krouží páry káňat a krkavců, aby za malou chvíli zmizely v korunách stromů. Z lesa se ozývá štěkavý hlas srnců, hledajících své družky. Jaro je konečně tady. Podkopná Lhota se probouzí.

Více fotek naší krásné obce Podkopná Lhota najdete v galerii a další informace o historii obce a okolí zde. Přehled všech novinek a článků pak najdete přehledně seřazen v sekci zajímavostí.