Příběh „kapličky“ v Podkopné Lhotě se začal psát v roce 1922. Ve vesnici nikdy nebyl postaven kostel a svatostánek místním obyvatelům chyběl. Proto tenkrát, na pozemku nedaleko kamenného kříže, který stojí ve vesnici dodnes, si místní obyvatelé postavili kapličku. Několik desítek let kaplička sloužila věřícím k jejich duchovnímu rozjímání. Zub času se však za tu dobu na kapličce podepsal a kaplička byla v roce 1993 zbourána. Novou kapli si začali stavět v roce 1994 na pozemku o několik desítek metrů dál sami místní obyvatelé v čele s tehdejším starostou obce panem Lubomírem Minaříkem. Stavba probíhala velmi rychle a již v roce 1995, přesně v den svátku Svatého Václava 28. září, byla kaple vysvěcena olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským Janem Graubnerem. Od té doby slouží místním věřícím, kteří se o tuto stavbu a její okolí příkladně starají.