Příroda je mocná čarodějka. Žije si svým vlastním životem a v případě ohrožení si dokáže pomoci v mnoha případech sama. Například při procházkách lesem vidíme mnoho stromů, na kterých jsou pozorovatelná různá „zranění“. Třeba od blesků, které sjedou od korun stromů až po jejich kořeny do země a zanechají na kmenech dlouhé rýhy. Nebo „poranění“ od vysoké zvěře, která mladé kmeny odírá svými parohy. A stromy se léčí samy. Zacelují tyto rány svou kůrou, která se je snaží obalit a zalévají je pryskyřicí, která je zalepí jako náplast. Silný vítr dokáže také své. Zlomí nebo vyvrátí celý strom, který se ale nechce vzdát a bojuje dál o svůj růst. Po čase se objeví na místech zlomených vršků nové výrůstky a strom si vytvoří novou korunu. Vyvrácený strom i s kořeny, které jsou stále spojeny s půdou, také dokáže žít dál. Na ležících vývratech po čase vyrostou nové větve, které z padlého stromu tvoří nové kmeny. Při velkém poškození ale příroda nedokáže strom zachránit. Ten pak usychá, ale život v něm pokračuje dál. Mnoho lesních živočichů využije dutiny pro svá obydlí. Drobní savci, ptáci a drobný hmyz tady najdou svůj domov po dlouhá léta. A až strom úplně ztrouchniví a rozpadne se, vrací se zpět do půdy jako hnojivo, které svými živinami podpoří růst nových stromů. Nikdy nekončící koloběh, kterým nám příroda ukazuje svou sílu. Důkaz toho, že příroda si poradí sama a svou cestu si vždy najde.

Další fotky naší krásné obce Podkopná Lhota najdete v galerii a další informace o historii obce a okolí zde. Všechny další noviny a články pak najdete seřazeny v sekci zajímavostí.