Dle našeho nezávislého průzkumu bylo ve srovnatelně velkých obcích jako je Podkopná Lhota čerpáno o více než 100 milionů korun z dotací v uplynulých volebních obdobích! Odpověď na otázku, jaká je příčina toho, že dotace na rozvoj Podkopné Lhoty jsou řádově nižší než v jiných obcích musí najít každý sám.

Nicméně můžeme přislíbit, že každý hlas, kterým se pokusíte změnit situaci v naší obci bude využit na maximum možného. Pojďme společně spolupracovat ze lepší Podkopnou Lhotu. Správné dotační programy mohou pomoci rozvinout infrastrukturu obce, energetické a vodní hospodářství, přilákat investory a zvýšit životní úroveň naší krásné obce o několik úrovní. Víme jaké dotace čerpat a jak. A víme jak z Podkopné Lhoty udělat známou a navštěvovanou horskou vesničku, která na plno využije svůj potenciál. Příliv investorů a turismu může zajistit všeobecné zvýšení životní úrovně a hodnoty pro každého občana.

Chcete se mít v Podkopné Lhotě lépe? Volte Nestraníky, volte změnu a lepší budoucnost své obce.