Obecní volby 2022

Zajímáte se o dění v obci? My ano. A naším cílem je vést obec k prosperitě a ke kvalitnějšímu rozvoji, aby byla kvalitním místem pro život. Jako nová strana jsme si pro všechny občany připravili volební program, který Vám nastíní naše cíle. Není nám jedno, jaká bude Podkopná Lhota.

Pojďme spolupracovat pro lepší Podkopnou Lhotu

Volební program naší strany

1. Vytvoříme vstřícný, otevřený a transparentní Obecní úřad s aktuální informovaností občanů

2. Oslovíme možné provozovatele obchodu k otevření prodejny, zpřístupníme kulturní místnost, obnovíme chod knihovny

3. Oživíme kulturní a společenský život v obci

4. Podpoříme zájmová sdružení, děti, sportovce a umělecky nadané občany obce, zvýšíme péči o seniory

5. Zjistíme možnost vytvoření odloučené třídy MŠ Trnava

6. Vybudujeme dětské hřiště, zlepšíme využití parku u obecního úřadu včetně naučných prvků a zvýšíme bezpečnost dětských návštěvníků

7. Zlepšíme odpadové hospodářství v obci

8. Ve spolupráci s občany, hasiči, myslivci se budeme snažit o obec čistější a krásnější

9. Rozvineme spolupráci s SDH, především s mladými hasiči

10. Vytvoříme úsporná opatření – nové úsporné pouliční LED osvětlení, zjistíme možnosti umístění solárních panelů na obecní budovy a využití energie pro občany a chod obce, opravy komunikací, v maximální míře budeme využívat dotace ke zlepšení života v obci

11. Zkvalitníme životní prostředí a péči o obecní zeleň, odklidíme staré černé skládky, zabráníme tvorbě nových černých skládek. Zachovejme naši krásnou přírodu včetně chráněných druhů rostlin, hmyzu i zvířat za pomoci nás všech!

VOLTE volební stranu č.1 pro Obec Podkopná Lhota, VOLTE Nestraníky